tecnik_art_esquema

Compromís
Cura pels detalls
Coherència

Integritat
Rigor
Vocació i Passió

Vaig començar quan ens feiem els medis de cultiu i les micropipetes una a una, ara cultivem els embrions en Time-lapse, biopsiem i vitrifiquem blastocists… i el que vindrà!

25 anys de professió aplegant el bagatge per encarar l’avui

Maria Carme Pons Gatell
+34 696 544 514
mc.pons@tecnik-art.com

RE-DISSENY
estructural i organitzatiu – processos, protocols i persones;

SET-UP I IMPLEMENTACIÓ
de laboratoris de reproducció assistida;

DIAGNÒSTIC
de problemes;

DESENVOLUPAMENT
de tècniques de laboratori (interim);

MENTORING

ASSESSORAMENT
a pacients

Contactarme

Maria Carme Pons Gatell
+34 696 544 514